Xendurance testované na „FRAN“

Cross Functional tréning, definovaný ako neustále sa meniaci, vysoko intenzívny funkčný pohyb, spôsobil revolúciu v snahe nájsť tie najuniverzálnejšie športové individuality. V rámci všeobecného programovania, ktoré atléti používajú, existuje rad „workoutov“ navrhnutých na meranie progresu v ich rozvoji. Najznámejším a najčastejšie využívaným workoutom je FRAN. Tento workout pozostáva z dvoch základných cvikov (čelný drep s výtlakom nad […]