Xendurance testované na „FRAN“

Cross Functional tréning, definovaný ako neustále sa meniaci, vysoko intenzívny funkčný pohyb, spôsobil revolúciu v snahe nájsť tie najuniverzálnejšie športové individuality. V rámci všeobecného programovania, ktoré atléti používajú, existuje rad „workoutov“ navrhnutých na meranie progresu v ich rozvoji. Najznámejším a najčastejšie využívaným workoutom je FRAN. Tento workout pozostáva z dvoch základných cvikov (čelný drep s výtlakom nad hlavu(thruster) + zhyby (pull ups)), v počte opakovaní 21-15-9. Váha činky pre mužov je 95 lbs (42.5kg) a pre ženy 65 lbs (30kg). Kvôli metabolickým účinkom a fyziologickým následkom, ktoré Fran spôsobuje, si Xendurence vybral na testovanie svojho produktu Extreme Endurance práve tento workout.

Extreme Endurence je prezentovaný ako jedinečný produkt, ktorý dokáže súčasne znižovať bolesť svalov, zvyšovať aerobnú kapacitu a odbúravať kyselinu mliečnu. Prvý test Extreme Endurecne vykonala spoločnosť Xendurence v roku 2008. Štandardnej desaťdennej nestrannej študie, počas ktorej bolo zároveň podávané aj placebo, sa zúčastnilo 22 elitných vytrvalostných športovcov. Každý z nich absolvoval pred podaním suplementu základný inkrementálny kruhový test až do úplného vyčerpania. Následne im boli z ich ušných lalôčkov odobrané vzorky krvi slúžiace na analýzy hladiny laktátu. Po skončení desaťdňového cyklu bol každý z atlétov opätovne testovaný. U atlétov, ktorym bol podávaný Extreme Endurance sa po tejto dobe znížila hladina laktátu v krvi po športovom výkone o 15%.

V septembri 2013 sa Xendurence rozhodli otestovať Extreme Endurence ešte raz. Na vykonanie testu bol pozvaný Jurgen Sessner, vedúci výskumník Corpus Diagnostics v nemeckom Hilpolsteine. Jurgen počas svojej 15ročnej praxe vykonal viac ako 8000 záťažových testov a bol vedúcim vedeckým pracovníkom na vedeckej štúdii, ktorá bola prezentovaná na prestížnom zasadaní Európskej výživovej asociácie vo Viedni 13.3.2010 a následne publikovaná v Európskom výživovom magazíne. Do otvoreného testovania (účastníci vedeli vopred aká látka im bude podaná) uskutočneného v East Valley Crossfit v arizonskom Chandler, bolo náhodne vybraných 11 atlétov vo veku 22-66 rokov. Všetci športovci museli mať za sebou minimálne desať mesiacov tréningu, čo im umožnilo splniť základné kritérium testovania, absolvovanie FRAN workoutu dvakrát počas testovacieho obdobia. Po tom ako boli atléti vybraní, museli podstúpiť dvojtýždennú očistnú kúru, ktorej cieľom bolo odstrániť z ich tiel všetky výživové doplnky. V prvý deň štúdie absolvoval každý z nich FRAN a následne im boli odobrané vzorky krvi. Potom im bol na 7-dňové obdobie poskytnutý produkt Extreme Endurence s
odporučeným dávkovaním 3 tabletky ráno a 3 večer, s alebo bez jedla. V obidvoch prípadoch, pred ako aj po užívaní doplnku, boli atlétom odobrané krvné vzorky z ušných lalôčkov tesne pred, hneď po a desať minút po dokončení FRAN workoutu. Výsledky ako aj správne vykonávanie workoutu boli posudzované rozhodcom, ktorý bol pridelený každému atlétovi. Po prvotnej analýze, bol pre zabezpečenie presnejšich výsledkov vylúčený zo štúdie najlepší a najhorší výsledok. U zostávajúcich deviatich atlétov bolo po užívaní

Extreme Endurance preukázané zlepšenie priemerne o 6.2% alebo zlepšenie o 22 sekúnd v porovnaní s ich predchádzajúcim časom potrebným na vykonanie workoutu. Všetky krvné vzorky boli analyzované systémom Hitaldo Super, GL Biosensor System. Krvné testy, po týždňovom užívaní Extreme Endurance, preukázali 8.9%tné zníženie laktátu v krvi krátko po workoute a o 7.1% desať minút po vykonaní workoutu v porovnaní s hodnotami nameranými u atlétov pred užívaním prípravku.